Y.E.S.! We hebben contact!

De eerste communicatie is er. U bent op onze website terecht gekomen. U bent
van harte welkom, al beseffen we heel goed dat dit ‘slechts’ een tussenstap is.
U wilt communiceren met een of meer ontvangers. En u wilt dat uw boodschap daadwerkelijk wordt opgepakt door degene(n) voor wie ze is bestemd. Y.E.S.!
helpt u echt contact te maken.


Y.E.S.! Opmerkelijke communicatie

Communicatie is tweerichtingsverkeer. Mits u op de juiste golflengte zit!
Hanteert u een andere frequentie dan wordt uw boodschap simpelweg niet ontvangen, laat staan dat u feedback krijgt. Communiceren in de breedste zin
des woords. Dat is waar Y.E.S.! Tekst, PR & Communicatie voor staat.
Verbaal of non-verbaal. Face to face of via het geschreven woord.
Via social media, de ochtendkrant, het journaal, een billboard, de tamtam en …


Y.E.S.! Massa of interpersoonlijk?

Interpersoonlijke communicatie lijkt mijlenver af te staan van onpersoonlijke massacommunicatie. Toch zijn de verschillen niet zo groot. Alles hangt of staat immers met de juiste afstemming op doelgroep en doelstelling. Y.E.S.! stemt
graag op uw doelgroep af.


Y.E.S.! Training en workshops

Aan alle voorwaarden lijkt te zijn voldaan. Toch loopt het ergens in de
communicatie mank. Y.E.S.! Training & Coaching biedt trainingen en workshops
in massacommunicatie, interpersoonlijke communicatie en intrapersoonlijke communicatie, ofwel de communicatie die u met uzelf voert en bijdraagt tot persoonlijke bewustwording. Bij het adviseren op het gebied van interne communicatie wordt onder andere gewerkt met organisatieopstellingen.

Y.E.S.! is opgericht door
tekstschrijver, journalist en communicatiespecialist/docent
Ellen Smink. Ze werkt samen met
een vast team van communicatie-professionals die elk hun eigen specialisme hebben.

mailto:info@yes-communicatie.nl?subject=onderwerp%20e-mail